Designer Cases


Stan Maes / Phoenix 3D Metaal

Bij Phoenix 3D Metaal vormen we de voorsprong voor onze klanten. Dat doen we natuurlijk op basis van de rubberperstechniek. De techniek is onlosmakelijk verbonden met ‘design’. Onze klanten hebben dan ook vaak een designafdeling in huis óf ze werken samen met een extern bureau. Zo ook SHERPA mini-loaders. Voor het design van de mini-loader kozen zij voor Stan Maes Productdesign. Uiteindelijk bracht Stan SHERPA en Phoenix’ samen en kregen we de opdracht voor het produceren van een belangrijk halffabricaat voor de nieuwe mini-loader. Zo werden we direct betrokken bij het product ‘vanaf de allereerste schets’. Mooi! Want op deze manier is onze toegevoegde waarde in het complete proces namelijk het grootst. Ook kunnen onze engineers hun jarenlange ervaring gebruiken om samen met de designer te komen tot een optimaal productdesign. Ofwel: een design dat zowel technisch als esthetisch een tien scoort. Productdesigner Stan Maes vertelt er meer over.


DOWNLOAD ONS WHITEPAPER