Front- & Zijcover Miniloader

Hét ultieme voorbeeld van een klantvraag waarbij Phoenix 3D Metaal in optima forma toegevoegde waarde creëert bij de totstandkoming van een product. In samenwerking met Sherpa en de designer zijn we gekomen tot een opdeling van de frontkap, zodat we tijdens de productie met één matrijs kunnen werken (voor zowel de smalle als brede uitvoering). Dit heeft natuurlijk een positief effect op de matrijskosten. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat het linker- en rechterdeel ‘spiegel-symmetrisch’ zijn. Met als resultaat en voorsprong: een lagere stuksprijs omdat we twee producten tegelijk kunnen persen, boven op de eerdergenoemde lagere matrijskosten.

pijltjes-scroll-omlaag

De vraag

Sherpa (mini loaders) wil continu vooroplopen in de markt. Innovatie is hetgeen waarom het draait. Daarbij zetten zij altijd in op de combinatie van een technisch productvoordeel én visuele onderscheidenheid; het product moet visueel uitstralen hoe enorm goed het is. Voor de restyle van de front kap voor onze mini loader hebben we een designer aan het werk gezet om het bestaande design compleet te herzien. We brengen deze designer graag nu al met Phoenix 3D Metaal in contact. Wanneer we jullie in een vroeg stadium betrekken bij het ontwikkel- en designproces, hoe minder tijd én geld we uiteindelijk kwijt zijn. Kunnen jullie onze designer adviseren tijdens de ontwikkeling en bij de totstandkoming van het ontwerp? Met daarbij extra aandacht voor de (technische) maakbaarheid..

Ons advies

De vraag van Sherpa is als koren op de molen voor onze engineers. We worden bij voorkeur altijd in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken bij de totstandkoming van een product. Veel van onze engineers beschikken over een designachtergrond en zijn daarom als geen ander in staat om op de stoel van adviseur te kruipen. De voordelen van de rubberperstechniek (design, kostenefficiënt en functioneel) staan daarbij -in combinatie met focus op technische maakbaarheid- altijd centraal. Ons simulatiepakket is tijdens het ontwikkelproces absoluut ‘key’. Het helpt ons om snel een advies uit te kunnen brengen over de maakbaarheid en een optimaal design. Gezien de vraag vanuit Sherpa zetten we in op een product dat zowel technisch áls qua design een absoluut hoogstandje wordt. Uiteindelijk zijn we gekomen tot ‘gelijkende’ delen die we vanuit één tool kunnen produceren.

De voorsprong

Het vraagstuk vanuit Sherpa is hét voorbeeld van een klantvraag waarbij Phoenix 3D Metaal in optima forma toegevoegde waarde creëert bij de totstandkoming van een product. In samenwerking met Sherpa en de designer zijn we gekomen tot een opdeling van de frontkap, zodat we tijdens de productie met één matrijs kunnen werken (voor zowel de smalle als brede uitvoering). Dit heeft natuurlijk een positief effect op de matrijskosten. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat het linker- en rechterdeel ‘spiegel-symmetrisch’ zijn. Met als resultaat en voorsprong: een lagere stuksprijs omdat we twee producten tegelijk kunnen persen, boven op de eerdergenoemde lagere matrijskosten.

about our client

BEKIJK ALLE PROJECTEN